ÜRÜNLERİMİZ

Döviz Kurları

KOMBİNASYON KUTULARI

   145 x 285 x 107 mm 6 SİGORTALI KOMBİNASYON KUTULARI
KODKORUMATANIMAMB.
633.10105IP55145 x 285 x 107 mm Komb. Kutusu (Deliksiz)9
633.10135IP55145 x 285 x 107 mm Komb. Kutusu (1 ad. 16A veya 32A Ön Delikli)9
633.10145IP55145 x 285 x 107 mm Komb. Kutusu (1 ad. 63A Ön Delikli)9
633K.OOOIP55145 x 285 x 107 mm Komb. Kutusu (1 ad. fi 60 Ön Delikli• 2 ad. 1x16A Pano Prz. Yanda)1
633K.OO1IP55145 x 285 x 107 mm Komb. Kutusu (1 ad. 4x16A IP44 Eğik Mak. Prz. Önde• 2 ad. 1x16A Pano Prz. Yanda)1
633K.OO2IP55145 x 285 x 107 mm Komb. Kutusu (1 ad. 4x16A IP67 Eğik Mak. Prz. Önde• 2 ad. 1x16A Pano Prz. Yanda)1
633K.OO3IP55145 x 285 x 107 mm Komb. Kutusu (1 ad. 4x32A IP44 Eğik Mak. Prz. Önde• 2 ad. 1x16A Pano Prz. Yanda)1
633K.OO4IP55145 x 285 x 107 mm Komb. Kutusu (1 ad. 4x32A IP67 Eğik Mak. Prz. Önde· 2 ad. 1x16A Pano Prz. Yanda)1
633K.OO5IP55145 x 285 x 107 mm Komb. Kutusu (1 ad. 5x16A IP44 Eğik Mak. Prz. Önde• 2 ad. 1x16A Pano Prz. Yanda)1
633K.OO6IP55145 x 285 x 107 mm Komb. Kutusu (1 ad. 5x16A IP67 Eğik Mak. Prz. Önde• 2 ad. 1x16A Pano Prz. Yanda)1
633K.OO7IP55145 x 285 x 107 mm Komb. Kutusu (1 ad. 5x32A IP44 Eğik Mak. Prz. Önde· 2 ad. 1x16A Pano Prz. Yanda)1
633K.OO8IP55145 x 285 x 107 mm Komb. Kutusu (1 ad. 5x32A IP67 Eğik Mak. Prz. Önde• 2 ad. 1x16A Pano Prz. Yanda)1
633K.OO9IP55145 x 285 x 107 mm Komb. Kutusu (1 ad. 4x63A IP67 Eğik Mak. Prz. Önde• 2 ad. 1x16A Pano Prz. Yanda)1
633K.O1OIP55145 x 285 x 107 mm Komb. Kutusu (1 ad. 5x63A IP67 Eğik Mak. Prz. Önde· 2 ad. 1x16A Pano Prz. Yanda)1

 

  235 x 285 x 107 mm 11 SİGORTALI KOMBİNASYON KUTULARI
KODKORUMATANIMAMB.
633.20205IP55235 x 285 x 107 mm Komb. Kutusu (Deliksiz)6
633.20245IP55235 x 285 x 107 mm Komb. Kutusu (2 ad. 16A veya 32A Ön Delikli)6
633.20255IP55235 x 285 x 107 mm Komb. Kutusu (2 ad. 63A Ön Delikli)6
633.20265IP55235 x 285 x 107 mm Komb. Kutusu (1 ad. 16A veya 32A • 1 ad. 63A Ön Delikli)6
6338.000IP55235 x 285 x 107 mm Komb. Kutusu (2 ad. fi 60 Ön Delikli• 2 ad. 1x16A Pano Prz. Yanda)1
6338.001IP55235 x 285 x 107 mm Komb. Kutusu (2 ad. 4x16A IP44 Eğik Mak. Prz. Önde• 2 ad. 1x16A Pano Prz. Yanda)1
6338.002IP55235 x 285 x 107 mm Komb. Kutusu (2 ad. 4x16A IP67 Eğik Mak. Prz. Önde• 2 ad. 1x16A Pano Prz. Yanda)1
6338.003iP55235 x 285 x 107 mm Komb. Kutusu (2 ad. 4x32A IP44 Eğik Mak. Prz. Önde• 2 ad. 1x16A Pano Prz. Yanda)1
6338.004IP55235 x 285 x 107 mm Komb. Kutusu (2 ad. 4x32A IP67 Eğik Mak. Prz. Önde• 2 ad. 1x16A Pano Prz. Yanda)1
6338.005IP55235 x 285 x 107 mm Komb. Kutusu (1 ad. 4x16A 11 ad. 4x32A IP44 Eğik Mak. Prz. Önde• 2 ad. 1x16A Pano Prz. Yanda)1
6338.006iP55235 x 285 x 107 mm Komb. Kutusu (1 ad. 4x16A 11 ad. 4x32A IP67 Eğik Mak. Prz. Önde• 2 ad. 1x16A Pano Prz. Yanda)1
6338.007IP55235 x 285 x 107 mm Komb. Kutusu (2 ad. 5x16A IP44 Eğik Mak. Prz. Önde• 2 ad. 1x16A Pano Prz. Yanda)1
6338.008IP55235 x 285 x 107 mm Komb. Kutusu (2 ad. 5x16A IP67 Eğik Mak. Prz. Önde• 2 ad. 1x16A Pano Prz. Yanda)1
6338.009iP55235 x 285 x 107 mm Komb. Kutusu (2 ad. 5x32A IP44 Eğik Mak. Prz. Önde• 2 ad. 1x16A Pano Prz. Yanda)1
6338.010IP55235 x 285 x 107 mm Komb. Kutusu (2 ad. 5x32A IP67 Eğik Mak. Prz. Önde• 2 ad. 1x16A Pano Prz. Yanda)1
6338.011IP55235 x 285 x 107 mm Komb. Kutusu (1 ad. 5x16A 11 ad. 5x32A IP44 Eğik Mak. Prz. Önde• 2 ad. 1x16A Pano Prz. Yanda)1
6338.012iP55235 x 285 x 107 mm Komb. Kutusu (1 ad. 5x16A 11 ad. 5x32A IP67 Eğik Mak. Prz. Önde• 2 ad. 1x16A Pano Prz. Yanda)1
6338.013IP55235 x 285 x 107 mm Komb. Kutusu (2 ad. 4x63A IP67 Eğik Mak. Prz. Önde• 2 ad. 1x16A Pano Prz. Yanda)1
6338.014IP55235 x 285 x 107 mm Komb. Kutusu (2 ad. 5x63A IP67 Eğik Mak. Prz. Önde• 2 ad. 1x16A Pano Prz. Yanda)1
6338.015iP55235 x 285 x 107 mm Komb. Kutusu (1 ad. 4x16A 11 ad. 4x63A IP67 Eğik Mak. Prz. Önde• 2 ad. 1x16A Pano Prz. Yanda)1
6338.016IP55235 x 285 x 107 mm Komb. Kutusu (1 ad. 4x32A 11 ad. 4x63A IP67 Eğik Mak. Prz. Önde• 2 ad. 1x16A Pano Prz. Yanda)1
6338.017IP55235 x 285 x 107 mm Komb. Kutusu (1 ad. 5x16A 11 ad. 5x63A IP67 Eğik Mak. Prz. Önde· 2 ad. 1x16A Pano Prz. Yanda)1
6338.018IP55235 x 285 x 107 mm Komb. Kutusu (1 ad. 5x32A 11 ad. 5x63A IP67 Eğik Mak. Prz. Önde• 2 ad. 1x16A Pano Prz. Yanda)1