ÜRÜNLERİMİZ

Döviz Kurları

KOMBİNASYON KUTULARI

   145 x 285 x 107 mm 6 SİGORTALI KOMBİNASYON KUTULARI
KOD KORUMA TANIM AMB.
633.10105 IP55 145 x 285 x 107 mm Komb. Kutusu (Deliksiz) 9
633.10135 IP55 145 x 285 x 107 mm Komb. Kutusu (1 ad. 16A veya 32A Ön Delikli) 9
633.10145 IP55 145 x 285 x 107 mm Komb. Kutusu (1 ad. 63A Ön Delikli) 9
633K.OOO IP55 145 x 285 x 107 mm Komb. Kutusu (1 ad. fi 60 Ön Delikli• 2 ad. 1x16A Pano Prz. Yanda) 1
633K.OO1 IP55 145 x 285 x 107 mm Komb. Kutusu (1 ad. 4x16A IP44 Eğik Mak. Prz. Önde• 2 ad. 1x16A Pano Prz. Yanda) 1
633K.OO2 IP55 145 x 285 x 107 mm Komb. Kutusu (1 ad. 4x16A IP67 Eğik Mak. Prz. Önde• 2 ad. 1x16A Pano Prz. Yanda) 1
633K.OO3 IP55 145 x 285 x 107 mm Komb. Kutusu (1 ad. 4x32A IP44 Eğik Mak. Prz. Önde• 2 ad. 1x16A Pano Prz. Yanda) 1
633K.OO4 IP55 145 x 285 x 107 mm Komb. Kutusu (1 ad. 4x32A IP67 Eğik Mak. Prz. Önde· 2 ad. 1x16A Pano Prz. Yanda) 1
633K.OO5 IP55 145 x 285 x 107 mm Komb. Kutusu (1 ad. 5x16A IP44 Eğik Mak. Prz. Önde• 2 ad. 1x16A Pano Prz. Yanda) 1
633K.OO6 IP55 145 x 285 x 107 mm Komb. Kutusu (1 ad. 5x16A IP67 Eğik Mak. Prz. Önde• 2 ad. 1x16A Pano Prz. Yanda) 1
633K.OO7 IP55 145 x 285 x 107 mm Komb. Kutusu (1 ad. 5x32A IP44 Eğik Mak. Prz. Önde· 2 ad. 1x16A Pano Prz. Yanda) 1
633K.OO8 IP55 145 x 285 x 107 mm Komb. Kutusu (1 ad. 5x32A IP67 Eğik Mak. Prz. Önde• 2 ad. 1x16A Pano Prz. Yanda) 1
633K.OO9 IP55 145 x 285 x 107 mm Komb. Kutusu (1 ad. 4x63A IP67 Eğik Mak. Prz. Önde• 2 ad. 1x16A Pano Prz. Yanda) 1
633K.O1O IP55 145 x 285 x 107 mm Komb. Kutusu (1 ad. 5x63A IP67 Eğik Mak. Prz. Önde· 2 ad. 1x16A Pano Prz. Yanda) 1

 

  235 x 285 x 107 mm 11 SİGORTALI KOMBİNASYON KUTULARI
KOD KORUMA TANIM AMB.
633.20205 IP55 235 x 285 x 107 mm Komb. Kutusu (Deliksiz) 6
633.20245 IP55 235 x 285 x 107 mm Komb. Kutusu (2 ad. 16A veya 32A Ön Delikli) 6
633.20255 IP55 235 x 285 x 107 mm Komb. Kutusu (2 ad. 63A Ön Delikli) 6
633.20265 IP55 235 x 285 x 107 mm Komb. Kutusu (1 ad. 16A veya 32A • 1 ad. 63A Ön Delikli) 6
6338.000 IP55 235 x 285 x 107 mm Komb. Kutusu (2 ad. fi 60 Ön Delikli• 2 ad. 1x16A Pano Prz. Yanda) 1
6338.001 IP55 235 x 285 x 107 mm Komb. Kutusu (2 ad. 4x16A IP44 Eğik Mak. Prz. Önde• 2 ad. 1x16A Pano Prz. Yanda) 1
6338.002 IP55 235 x 285 x 107 mm Komb. Kutusu (2 ad. 4x16A IP67 Eğik Mak. Prz. Önde• 2 ad. 1x16A Pano Prz. Yanda) 1
6338.003 iP55 235 x 285 x 107 mm Komb. Kutusu (2 ad. 4x32A IP44 Eğik Mak. Prz. Önde• 2 ad. 1x16A Pano Prz. Yanda) 1
6338.004 IP55 235 x 285 x 107 mm Komb. Kutusu (2 ad. 4x32A IP67 Eğik Mak. Prz. Önde• 2 ad. 1x16A Pano Prz. Yanda) 1
6338.005 IP55 235 x 285 x 107 mm Komb. Kutusu (1 ad. 4x16A 11 ad. 4x32A IP44 Eğik Mak. Prz. Önde• 2 ad. 1x16A Pano Prz. Yanda) 1
6338.006 iP55 235 x 285 x 107 mm Komb. Kutusu (1 ad. 4x16A 11 ad. 4x32A IP67 Eğik Mak. Prz. Önde• 2 ad. 1x16A Pano Prz. Yanda) 1
6338.007 IP55 235 x 285 x 107 mm Komb. Kutusu (2 ad. 5x16A IP44 Eğik Mak. Prz. Önde• 2 ad. 1x16A Pano Prz. Yanda) 1
6338.008 IP55 235 x 285 x 107 mm Komb. Kutusu (2 ad. 5x16A IP67 Eğik Mak. Prz. Önde• 2 ad. 1x16A Pano Prz. Yanda) 1
6338.009 iP55 235 x 285 x 107 mm Komb. Kutusu (2 ad. 5x32A IP44 Eğik Mak. Prz. Önde• 2 ad. 1x16A Pano Prz. Yanda) 1
6338.010 IP55 235 x 285 x 107 mm Komb. Kutusu (2 ad. 5x32A IP67 Eğik Mak. Prz. Önde• 2 ad. 1x16A Pano Prz. Yanda) 1
6338.011 IP55 235 x 285 x 107 mm Komb. Kutusu (1 ad. 5x16A 11 ad. 5x32A IP44 Eğik Mak. Prz. Önde• 2 ad. 1x16A Pano Prz. Yanda) 1
6338.012 iP55 235 x 285 x 107 mm Komb. Kutusu (1 ad. 5x16A 11 ad. 5x32A IP67 Eğik Mak. Prz. Önde• 2 ad. 1x16A Pano Prz. Yanda) 1
6338.013 IP55 235 x 285 x 107 mm Komb. Kutusu (2 ad. 4x63A IP67 Eğik Mak. Prz. Önde• 2 ad. 1x16A Pano Prz. Yanda) 1
6338.014 IP55 235 x 285 x 107 mm Komb. Kutusu (2 ad. 5x63A IP67 Eğik Mak. Prz. Önde• 2 ad. 1x16A Pano Prz. Yanda) 1
6338.015 iP55 235 x 285 x 107 mm Komb. Kutusu (1 ad. 4x16A 11 ad. 4x63A IP67 Eğik Mak. Prz. Önde• 2 ad. 1x16A Pano Prz. Yanda) 1
6338.016 IP55 235 x 285 x 107 mm Komb. Kutusu (1 ad. 4x32A 11 ad. 4x63A IP67 Eğik Mak. Prz. Önde• 2 ad. 1x16A Pano Prz. Yanda) 1
6338.017 IP55 235 x 285 x 107 mm Komb. Kutusu (1 ad. 5x16A 11 ad. 5x63A IP67 Eğik Mak. Prz. Önde· 2 ad. 1x16A Pano Prz. Yanda) 1
6338.018 IP55 235 x 285 x 107 mm Komb. Kutusu (1 ad. 5x32A 11 ad. 5x63A IP67 Eğik Mak. Prz. Önde• 2 ad. 1x16A Pano Prz. Yanda) 1